Sunday, March 18, 2012

പാട്ടും പ്രതിരോധവുംപാട്ടും പ്രതിരോധവും
ടോള്‍ വിരുദ്ധ സമരത്തിനു ഐക്യദാര്‍ഡ്യവുമായി
ഇന്ന് പാലിയേക്കര ടോള്‍ വിരുദ്ധ സമര പന്തലില്‍...
2012 March 18 Sunday

No comments:

Post a Comment